Matalan kynnyksen tukihenkilötoiminta

Matalan kynnyksen palvelut ovat tarkoitettu erityisesti päihderiippuvaisille ihmisille, jotka edelleen käyttävät päihteitä tai ovat esimerkiksi korvaushoidon piirissä. Palveluiden kohderyhmänä ovat myös päihdekuntoutuksesta tai katkaisuhoidosta kotiutuneet ihmiset, jotka tarvitsevat tukea raittiina pysymiseen ja elämänhallinnan palautumiseen.

Työskentely Tietussa aloitetaan kahvikupin äärellä vapaaehtoistyön koordinaattorimme ja/tai asiakastyöntekijämme kanssa keskustellen vallitsevasta tilanteesta. Keskustelun pohjalta tehdään yhdessä suunnitelma, millaisia palveluita asiakas tarvitsee saadakseen elämäntilanteensa kohentumaan. Pääsääntöisesti matalan kynnyksen asiakkaalle valitaan muutaman käyntikerran jälkeen tukihenkilö Tietun vapaaehtoisten joukosta, ja tukisuhteen alussa rakennetaan yhdessä toimiva tukiverkosto, joka auttaa asiakasta hänen pyrkimyksissään eteenpäin elämässään. Tukisuhteissa pyritään aina ensisijaisesti asiakkaan elämänlaadun kohentumiseen ja vaihtoehtoisen elämäntavan löytymiseen.

Tietu tekee aktiivista verkostotyötä kaikkien päihderiippuvaisia tukevien tahojen kanssa, tiivis yhteistyöverkosto kunnallisten, yksityisten ja muiden kolmannen sektorin päihdetoimijoiden kesken mahdollistaa sujuvan avun saamisen mitä erilaisimpiin elämäntilanteisiin. Lisäksi Tietun toiminnassa vertaistuella on erittäin suuri merkitys, monet aikaisemmin tukea saaneet ovat siirtyneet tuen tarjoajiksi saatuaan elämänhallintansa takaisin.

Tietu Ry

Tietu Ry on vuodesta 2001 Turun alueella toiminut päihdehuollon palveluntuottaja. Asiakaskunta muodostuu eri ikäisistä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevista päihderiippuvuudesta tai päihdehaitoista kärsivistä ihmisistä. Toimimme matalan kynnyksen periaatteella.

Kirjaudu sisään