Toipumiskurssit

Minnesota-Malliin perustuva Toipumiskurssi on tarkoitettu päihdehaitoista kärsiville, riippuvuuksistaan eroon haluaville ja päihteettömän elämäntavan oppimisesta kiinnostuneille ihmisille.

Jokaiselle kurssin osallistujalle laaditaan oma henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka toetutumista arvioidaan kurssin aikana ja kurssin päätyttyä. Osallistujia aktivoidaan sitoutumaan itselleen sopivaan, säännölliseen jatkohoitoon, joka voi olla joko ammatillista tai vertaistuen tarjoamaa tukea, tai molempia.

1. Pähderiippuvuus – mitä se on?

Tämän osion sisältö toteutetaan Minnesota-mallin perusperiaatteita noudattaen. Siinä päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta toipuminen on mahdollista. Puhumme toistamispakosta, elämänhallinnan menetyksestä ja mielihyväkeskuksen häiriötilasta.

– Harjoitustehtävänä esim. Mitä haittaa minulle on päihteistä – mitä hyötyä?

– Lopuksi vahva selonteko muutoksen mahdollisuudesta = toipumismotivaation virittäminen.

2. Kieltomekanismi

– Tietoisku ihmisen puolustus- (suoja)mekanismeista ja niiden tarkoituksesta.

– Esitetään mekanismien harhautuminen ja muuttuminen riippuvuuden kieltomekanismiksi.

– Harjoitustehtävänä kiellon tunnistaminen ja esiintyminen itsessä.

3. Riippuvuuden haitat

– Päihderiippuvuuden ulottuvuudet. Käydään läpi päihdesairauden lamaamat ihmisen psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset ja hengelliset toiminnot.

– Tehtävinä PKKS, päihteiden käytön graafinen kuvaus ja niiden esittäminen ryhmälle.

4. Sairauden uusiutumisen dynamiikka

– Opimme puhumaan sairauden uusiutumisesta. Tutustumme uusiutumisen tuntomerkkeihin ja käymme läpi tyypillisen kuvion, miten päihdesairaus toimii meissä.

– Harjoitustehtävänä on kuvion tunnistaminen omassa itsessä monisteen avulla. Se puretaan parityönä tai pieninä ryhminä.

5. Muutoksen mahdollisuus – toipuminen

– Tässä osiossa käydään läpi kriisissä olevan ihmisen vaiheet ja toipumisen eteneminen.

– Harjoitustehtävänä on pari- tai ryhmäkeskustelu.

6. Tunteet ja toipuminen

– Käymme läpi tunnesanoja ja kuvion, jolla päihderiippuvuus tukahduttaa aitojen tunteiden tunnistamisen.

– Harjoittelemme tunteiden tunnistamista yksilö- ja ryhmätyön avulla.

7. Jatkuvan hoidon periaate

– Kootaan ryhmästä kaikki ne välineet ja apukeinot, jotka vievät eteenpäin ilman päihteitä. Suvaitsevuuden ilmapiirissä käydään läpi mitä erilaisimpia toipumista edistäviä tekijöitä halonhakkuusta konserttimusiikkiin. Yhteenvedossa korostetaan päihderiippuvuuden kroonista olemusta ja jatkuvan hoidon tärkeyttä.

– Harjoitustehtävänä jatkohoitosuunnitelman teko itselle ja sen selostus.

8. 12 askeleen periaate toipumisessa

– Tietoisku 12 askeleen filosofiasta. Toipumisen logiikka.

– Harjoitustehtävänä on ryhmäkeskustelu.

9. Päihderiippuvuus – koko perheen ja lähiyhteisön sairaus

– Edellisten kertojen jälkeen syyllisyys ja häpeä on pyritty purkamaan. Tässä osiossa käydään läpi, miten päihdesairaus on vaikuttanut koko perheeseen ja lähiyhteisöön. Osio on ehkä kaikkein vaikein ja se saattaa aiheuttaa ihmisissä voimakastakin kipua. Sen vuoksi korostammekin, että hoito aika ajoin koskee – aivan samoin kuin hammaslääkärillä käynti.

– Harjoitustehtävä on yleensä parikeskustelu. Ei sekaryhmiä. Lopussa korostamme, että parasta hyvittämistä lähiyhteisölle on itsensä voimaperäinen kuntouttaminen.

– Tässä osiossa käydään läpi kriisissä olevan ihmisen vaiheet ja toipumisen eteneminen.

– Harjoitustehtävänä on pari- tai ryhmäkeskustelu.

Tietu Ry

Tietu Ry on vuodesta 2001 Turun alueella toiminut päihdehuollon palveluntuottaja. Asiakaskunta muodostuu eri ikäisistä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevista päihderiippuvuudesta tai päihdehaitoista kärsivistä ihmisistä. Toimimme matalan kynnyksen periaatteella.

Kirjaudu sisään