Tietu Ry

Tietu Ry on vuodesta 2001 Turun alueella toiminut päihdehuollon palveluntuottaja. Asiakaskunta muodostuu eri ikäisistä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevista päihderiippuvuudesta tai päihdehaitoista kärsivistä ihmisistä. Toimimme matalan kynnyksen periaatteella.

Yhdistyksemme on poliittisista puolueista ja uskonnoista riippumaton, ja tarkoituksemme on tukea päihderiippuvaisia ihmisiä. Toiminnan perusidea on luoda ja säilyttää luottamuksellinen kontakti päihderiippuvaiseen ihmiseen, joka mahdollistaa riippuvuuden hoitamisen erilaisin menetelmin. Toimintamme rahoitetaan RAY:n ja Turun Kaupungin avustusvaroin, sekä pienimuotoisten myyntitulojen avulla.

Aktiivijäsenistöömme kuuluu monien eri alojen ammattilaisia, päihdetyön ja lääketieteen ammattilaisia, sekä ihmisiä, joilla on oma kokemus päihderiippuvuudesta toipumisesta. Jäsenistöämme yhdistää aito halu auttaa riippuvuuksista kärsiviä ihmisiä sekä heidän läheisiään, sekä halu kehittää erilaisia päihdetyön toimintamalleja.

 

Yhdistyksen kaikkea toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

– Elämän kunnioittaminen ja ihmisarvon mukainen kohtelu

– Itsemääräämisoikeus

– Vastuullisuus

– Tasa-arvo

– Oikeudenmukaisuus

Tänä päivänä Tietu on vakiinnuttanut paikkansa Turun alueen päihdepalveluiden joukossa, asiakaskäyntejä on vuosittain yli 700, ja yhdistys toimii aktiivisena päihdetyön verkoston osana yhdessä kunnallisten, yksityisten kuin muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kaikki toimintamme on tavoitteellista, seuraamme ja kehitämme toimintaamme erilaisten arviointimenetelmien avulla jatkuvasti, jotta pystymme vastaamaan yhä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.

 

Historiaa

Tietun toimintatapa käynnistettiin Turkuun 2001 sairaankuljettaja Frans Schaperin innoittamana. Frans oli työtehtävissä sairaankuljetuksessa ja totesi huumeista aiheutuneiden myrkytyskuolemien kovasta noususta. Hänelle nousi ajatus, miten huumekuolemia voitaisiin ennaltaehkäistä. Aloitettiin toiminta, jossa oli mukana lääkäri ja tukihenkilövastaava. Asiakkaille tarjottiin tukihenkilö, sekä lääkärin toimesta valvottu vieroituslääkitys. Toiminnan kokeilusta saatiin myönteisiä kokemuksia, mikä käynnisti yhdistyksen perustamissuunnitelmat.

Yhdistys hyväksyttiin Tietu ry :ksi patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 27.9.2001. Järjestettiin yhdistyksen perustamiskokous, jossa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Frans Schaper ja tukihenkilövastaavaksi Janne Wikman.

Yhdistyksen jäsenet olivat ihmisiä, joilla oli halu auttaa huumeongelmaisia asiakkaita pääsemään eroon päihteistä. Yhdistyksen jäsenistöön liittyi myös monia pitkänlinjan päihdetyön ammattilaisia, jotka perustivat yhdistyksen sisällä tietoryhmän, jonka tarkoituksena oli kehittää erilaisia päihdehuollon toiminta- ja hoitomalleja päihderiippuvaisten tukemiseksi.

Yhdistyksen varsinainen toiminta käynnistettiin 2001 syksyllä, jolloin vuokrattiin toimitilat sekä rekrytoitiin vapaaehtoisia mukaan tukihenkilötoimintaan.

Yhdistyksen perustamisen jälkeen asiakasmäärät kasvoivat hurjasti. Asiakaskäyntejä oli vuodessa lähes kolmesataa. Kaikki yhdistyksen toiminnassa mukana olevat henkilöt tekivät työtä vapaaehtoisina.

Vuonna 2003 yhdistys sai ensimmäisen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman projektin, josta lähtien yhdistys on kehittänyt toimintaansa ja erilaisia järjestötoiminnan auttamismuotoja päihdeasiakkaille Ray:n tuella. Turun kaupunki tukee myös yhdistyksen toimintaa vuosittaisilla järjestöavustuksillaan.

Tietu Ry

Tietu Ry on vuodesta 2001 Turun alueella toiminut päihdehuollon palveluntuottaja. Asiakaskunta muodostuu eri ikäisistä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevista päihderiippuvuudesta tai päihdehaitoista kärsivistä ihmisistä. Toimimme matalan kynnyksen periaatteella.

Kirjaudu sisään